Nejen obydlí, ale i naše srdce potřebuje úklid

18.03.2019

"Přátelé, pro mne byl jeden z nejkrásnějších zážitků, když přišla povodeň," ujal se slova na setkání spolužáků jeden mladý muž. A k úžasu posluchačů pokračoval: "Když jsem viděl, jak na Dřevnici plavou všechny ty dědovy krámy, moje radost neznala mezí. Víte, celá dlouhá léta jsme se snažili, celá rodina, aby okolí našeho domu vypadalo hezky. Bohužel, náš děda měl ten názor, že co je doma, to se počítá. Nesměli jsme nic vyhodit, přerovnat. Náš dům tak měl řádné zateplení z několika vrstev dřev, sudů, tyček, starých oken, plechů, plastových lahví. Co mám povídat. Bylo to sice velice neutěšené, ale dědou ostře sledované území. Roky jsme si netroufali nic podniknout. A pak to přišlo," rozjařil se při té vzpomínce a jedním dechem vyprávěl dál: "Naštěstí bydlíme blízko řeky a nestihli jsme nic zabezpečit. Dravý proud udělal pořádek. Netuším, který chudák tu hrůzu musel uklízet. Ale zmizelo všechno! My pak při úklidu bahna z domu ani nereptali. Vždyť v jeho okolí byl pořádek! Co víc si přát?"

Postní doba, čas, kdy se mají dávat do pořádku vztahy i věci, které překáží. Tak jako se dělá jarní úklid, kdy se zbavujeme těch věcí, které jsou na obtíž, tak bychom si měli dát do pořádku i vztahy, kde můžeme za sebe udělat nějaký krok ke smíření. Dát druhým kolem sebe i sobě odpuštění. Bůh s námi začíná stále znovu a je připravený odpouštět, kdykoli o odpuštění prosíme a my bychom měli jednat stejně. Přesně tak, jak obtěžují nás i naše okolí staré krámy, tak i naše srdce potřebuje úklid. +Noela

Postní doba s Proglasem:

Postní doba je časem, kdy mohou věřící plněji odpovědět na Ježíšovu výzvu: "Obraťte se a věřte evangeliu" (Mk 1,15) a takto se připravit na velikonoční svátky. Je též obdobím, kdy si křesťané zvláště připomínají vlastní křest. Obrácení spočívá především v obnovení vztahu

s Bohem a s druhými. Proměna vyžaduje rozchod s hříchem a návrat k Bohu nerozděleným srdcem: "Obraťte se a odvraťte ode všech svých nevěrností ... a obnovte své srdce a svého ducha." (Ez 18,30-31). K vnitřní proměně nabízí církev v postní době tři tradiční prostředky (srov. Mt 6, 1-18): modlitbu, almužnu a půst. V modlitbě a naslouchání Božímu slovu obnovujeme vztah s Bohem; půst očišťuje a činí srdce vnímavější pro Boha; konečně nezištná láska proměňuje vztahy s druhými.