Charita Zlín

jsme nestátní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá

sociální, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu


Naším posláním je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi, bez ohledu na jejich národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo náboženské vyznání,

cílem důstojný život pro každého člověka v každé situaci.

V současné době provozujeme čtyři střediska, která poskytují sociální služby nejrůznějším skupinám sociálně potřebných a středisko odborné zdravotní domácí péče, včetně tzv.hospicové. Při zajišťování služeb spolupracujeme se státní a veřejnou správou, s podnikateli. Některé z našich aktivit jsou určeny také pro širší veřejnost.

Mezi nejvýznamnější akce s velkým společenským ohlasem patří Tříkrálová sbírka.

Více o nás www.zlin.charita.cz