Exercicie. Síla, klid a načerpání potřebného pro práci i osobní život

20.06.2019

Přijď Duchu Svatý, přijď, na mocnou přímluvu Neposkvrněného srdce Panny Marie, Tvé milované nevěsty.

Ráda se podělím o krásný duchovní zážitek z exercicií na Velehradě, které se konaly jen několik dnů před velkým církevním svátkem seslání Ducha Svatého, Božího hodu svatodušního. Pořádala je Česká republika pro Ježíše, s milou nadstavbou, jíž bylo hudební těleso - trubka, příčná flétna, kytara, klarinet a soprán saxofon.

Jmenované nástroje a nádherný zpěv, nás provázely po celou dobu pobytu. Hned první mši svatou sloužil Mons. Pavel Posád, pomocný světící biskup českobudějovický, spolu s dalšími asi deseti kněžími, kteří se pravidelně každoročně scházejí od roku 1977 u příležitosti výročí svého kněžského svěcení. Mše svatá byla slavnostní a velmi krásná.

Exercicie vedl P. Dušan Monček z Dolné Tižiny u Žiliny spolu s P. Dominikem Janem Richterem z Vranova nad Dyjí u Znojma. Exercicie probíhaly trochu netradičním způsobem a každý z nás si odvezl hluboké zážitky z úkonu pokory s mytím nohou a osobním požehnáním. Každý večer probíhala adorace a následovala noční tichá adorace a po celou noc věřící adorovali ve ztichlé noční kapli za tlumeného osvětlení ať už po skupinkách nebo jednotlivě - ani na chvíli zde Ježíš v noci nebyl sám. Osobní adorační úkon byl taktéž velmi silným zážitkem a nepochybuji o tom, že ze síly přijatého požehnání většina z nás ještě stále čerpá až neuvěřitelný pokoj a pociťuje přítomnost Ducha Svatého. Přednášky se tématicky dotýkaly nadcházejícího svátku seslání Ducha Svatého. Byly protknuty četbou a vysvětlováním evangelií a byl dán i krátký prostor na dotazy. Každý z nás zakusil velkou moc žehnající modlitby a rekce jednotlivých osob byly mnohdy nabité silnými pozitivními emocemi. V tématech se objevilo lurdské poselství, spojení s Pannou Marií, svatými a anděly. K tématům patřily také povinnosti stavu ve spojení s Boží vůlí. Všichni jsme přijali velmi dobrá a cenná doporučení a pobídku ke každodenní modlitbě a ke každodennímu zpytování svědomí. Boží Trojici a Matku Boží Pannu Marii máme stále zvát do svého života. Zcela novým způsobem jsme skutečně poznávali Ducha Svatého skrze Janovo evangelium a chápali také význam duchovní přítomnosti Panny Marie. Myslím, že všichni jsme pocítili opravdovou touhu k rozhodnutí pozvat Ježíše Krista do svého života. Ranní modlitby růžence nás připravily na celodenní soustředěnost a pozornost pro Boha. Také jsme navštívili baziliku....a každý si odvážel bohaté požehnání domů, do svých rodin, na svá pracoviště, kolegům i přátelům.

Patří sem ještě mnoho a mnoho dalších zážitků, se kterými bych se s Vámi podělila, ale mnohem důležitější je zažít každý sám osobně tu velkou sílu a klid a načerpání všeho potřebného pro další práci i osobní život.

Mgr. Eva Danielová, vedoucí služby Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín