Važme si toho, že můžeme

30.04.2019

"Ani si neumíte představit, jakou z toho mám velkou radost!" Zastavila jsem se a s údivem pohlédla na uživatelku Domovinky, kterou jsem doprovázela po ránu k nám do domečku. "Z čeho máte radost," zeptala jsem se. "Podívejte, tady ty výrobky z papíru, kterými jsme ozdobili větvičky v oknech," vysvětlovala mi paní. Pak se usmála: "To neumí pochopit ten, který si může vyrobit to, co chce. Ale pro nás, kteří už máme problémy cokoli dělat, tahle zvířátka znamenají mnoho. I když nám pomáháte, je v nich kousek naší práce."

Vážit si toho, že ještě MOHU něco vyrobit, že MOHU pracovat, být užitečný. Jak je to jiné, než když to vnímáme, jako že MUSÍM. Často to víme až tehdy, když to nejde, když nám zdraví přestane sloužit.

Nezávazná památka svatého Josefa Dělníka, patrona pracujících, slouží i k připomenutí si, že je člověk stvořený Bohem k tomu, aby se živil poctivou prací. Stejně jako Ježíš, který ve svém pozemském životě tvrdě pracoval pro svou obživu. Zároveň je to ale i příležitost poděkovat všem našim charitním pracovníkům. Tak tedy DÍKY za dobrou práci, ve které je i kus vašeho srdce! +Noela

Svatý Josef Dělník, patron a ochránce zlínské Charity

Svatý Josefe, vzore všech, jejichž údělem na zemi je práce.

Vypros mi milost, abych všechny své práce konal svědomitě, s kající myslí a na usmířenou za své četné hříchy. Abych dával přednost povinnostem před vlastními zálibami, abych pracoval se srdcem vděčným a radostným a považoval za čest, že vlohy, které mi Bůh dal, mohu užívat při své činnosti a zdokonalovat je.

Vyprošuj mi, abych pracoval s klidem, trpělivě a poctivě podle svých sil a nelekal se únavy ani obtíží. Zvláště mi však připomínej, abych pracoval s čistým úmyslem a pamatoval, že se budu zodpovídat z času, který jsem promarnil, z nadání, kterého jsem nevyužil, z každého dobrého skutku, který jsem opomenul, ačkoli jsem věděl, že ho mám vykonat. A že se budu zodpovídat i z ješitné samolibosti nad vlastním úspěchem.

Všechno pro Ježíše! Všechno pro Marii! Vše podle tvého příkladu, svatý Josefe! To buď mým heslem. Amen.