Nejen, že podáváme pomocnou ruku, ale také spojujeme ...

28.01.2019

Když jsme chodili s dětmi po koledě, v centru Zlína, navštěvovali jsme ty, kteří bydlí v bytovkách a větších domech. Z toho plyne, že na jedné chodbě bylo vždy několikero dveří. Zazvonili jsme tedy současně na více zvonků ... Co se dělo pak? Často jsme byli svědky, že se obyvatelé - sousedé, kteří nám otevřeli dveře, spolu nejen hezky pozdravili, usmáli se na sebe, ale mnohdy po našem odchodu pokračovali v konverzaci: "Vás jsem dlouho neviděla," nebo: "Přeji šťastný nový rok a všechno dobré," a také: "Jak se daří vaší manželce,ˇ či: "Pojďte se k nám podívat na stromeček," a dokonce: "Pojďte ochutnat naše cukroví."

My jsme šli dál, zvonili na další a další zvonky v jiných patrech domu, v ostatních vchodech a zpívali. A měli jsme dobrý pocit z toho, že jsme přinesli do domu pokoj.

Nebylo tomu jinak u ostatních partiček. Když jsme se po koledě setkali u teplého čaje, děti se s nadšením překřikovaly, abych uslyšela tu jejich zkušenost: "Jedna holčička, veliká asi jako já, volala na babičku, ať se jde na nás podívat, že jsme ´jejich´ králové," kroutila nevěřícně hlavou hnědooká holčička. Malý koledník, se dvěma sourozenci, zase citoval prosbu: "Zazpívejte ještě jednou, my vyneseme ke dveřím našeho dědečka na židli." Další královna se ujala slova, očka jí jen svítila: "Oni nám říkali, ať jdeme dovnitř a ještě zazpíváme jejich nemocné babičce, že se na nás těšila celý rok. A ta paní, co nám to říkala, nám nechala i vánoční cukroví."

Když jsme děkovali za příspěvek, nejednou nás dárci opravili: "To my děkujeme, že jste přišli, že učíte děti pomáhat." Opravdu, tolik rodin s malými dětmi se do koledy zapojuje. Je pro ně už samozřejmostí, že k novému roku patří Tříkrálová koleda. A tak tam, kde skupinky chodí opakovaně, mohou obyvatelé tiše pozorovat, jak jim ti ´jejich´ králové, rostou před očima. +++Noela

Tříkrálová sbírka navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou kolednickou tradici a od té doby každoročně koledují králové do zapečetěných pokladniček - nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Na Zlínsku se v prvním lednovém týdnu roku 2019 vydala do ulic více jak tisícovka dětí s dospělým doprovodem.   

foto Jiří Balát, Zlínský kraj