Hlavně zdraví …

11.02.2019

Navštěvovala jsem jednu starší paní, která ještě zvládala bydlet sama. Cestu k lékaři už ale sama nebyla schopná absolvovat. Jednou ji začalo bolet v zádech a trvalo nějakou dobu, než navštívila svého praktického lékaře, který ji nasměroval na urologii. Jakmile se stalo, vše nabralo na rychlosti. Hospitalizaci se nedalo vyhnout, neboť šlo o ledvinovou koliku. Při mé návštěvě v nemocnici nebylo možné přehlédnout, že je smutná, uplakaná. Příčinou kupodivu nebyla až tak moc bolest fyzická. Plakala hlavně proto, že jí bratr, který byl za ní na návštěvě, vynadal, proč na tu bolest myslí, že má myslet na něco jiného a bolest si nepřipouštět. Trvalo mi docela dlouho, než jsem ji, alespoň trošku, uklidnila.

Od té doby si myslím, že člověk, který o bolesti nic neví, který nezažil pocity bezmoci a zvýšenou citlivost na moudra, pronášená svým okolím, by si měl dávat pozor na pusu. A vyslovované ´hlavně zdraví´ neplatí pro ty, kteří nejsou empatičtí pro pocity druhých. +Noela 

každoročně 11.února, Světový den nemocných

Světový den nemocných byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II. Připadá na den 11. února, který je zároveň dnem svátku Panny Marie Lurdské, který je památným dnem, více než 150 let starým. Ten den v roce 1858 se zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila chudou holčičku Bernardettu Soubirousovou. Od té doby jsou Lurdy poutním místem a symbolem uzdravení.

Nemocných a různě trpících lidí má každý okolo sebe víc, než se na první pohled zdá. Pokud vás trápí těžké otázky po smyslu utrpení či nemoci, nečekejte jednoduché odpovědi. Utrpení samo o sobě smysl nemá, ale to, jak s ním zacházíme, ano.

Empatie, neboli vcítění, označuje porozumění emocím a motivům druhého člověka. Pro schopnost empatie je užitečné umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky. Jde o to být schopný pochopit, jak a proč člověk jednal tak, jak jednal, jaké z toho má pocity a jaký má na kteroukoliv věc názor, kdy jedná proti svému přesvědčení a kdy se naopak to, jak se chová navenek, plně ztotožňuje s tím, co cítí uvnitř. Zdroj citace wikipedie